O nás
Aktuálna stránka:  O nás

Metzler & Brodmann KG

Donau-Silphie

Značka "DonauSilphie" („dunajské silfium“) bola vyvinutá firmou Metzler&Brodmann KG s úmyslom šíriť Silphium perfoliatum a predstaviť ho poľnohospodárom a výrobcom energií. Jednou z ďalších úloh je cielené šlachtenie tejto rastliny s požiadavkou na zlepšenie jej ekologických a ekonomických predností.

V rámci spolupráce s rôznymi štátnymi inštitúciami je silfium naďalej predmetom výskumu. Výsledky výskumu majú byť vedecky zdokumentované.

Mílniky projektu DonauSilphie

2007

Ralfa Brodmanna, spoločníka firmy Metzler & Brodmann KG, zaujal v časopise pre mládež, Geolino, článok o Silfiu zrastenolistom ako energetickej rastline. Začal ju pestovať vo vlastnej záhrade.

2008 - 2011

Získavanie znalostí o prednostiach rastliny a zbierka semien rôzneho pôvodu.

2012

Silfium sa prvykrát pestuje veľkoplošne (1 hektár). V tomto čase ešte z predpestovaných rastlín.

2013

Ďalší hektár sa vysadí priesadami, paralelne k tomu sa oseje 2,7 hektára.

2014

Ďalší vývoj osevnej techniky: silfium ako podsev do kukurice. Týmto spôsobom sa pestuje na ďalších 4,5 hektároch.

2015

Na základe dobrých skúseností s osevnou technikou „silfium ako podsev do kukurice“ sa rozširuje osiata plocha na 50 hektárov. Aj iní farmári sú touto technikou nadšení a tak nájde v našej krajine miesto ďalších 30 hektárov kultúry Silfia zrastenoslistého.

V lete 2015 boli v lokalite  firmy Energiepark Hahnennest usporiadané rôzne verejné informačné podujatia, na ktorých sa zúčastnili stovky záujemcov.

2016

Pre projekt „Silfium zrastenolisté“ sme získali na jar 2016 ďalších viac ako 40 farmárov s cca.250 hektármi poľnohospodárskej pôdy. V budúcnosti môžu profitovať z dobrej výnosnosti a produkčných vlastností silfia.

 

Naše ciele

Čo chceme dosiahnuť?

- veľkoplošné pestovanie silfia, spoločne s ďalšími mnohými kolegami z branže

- cielenú selekciu heterogénneho rastlinného materiálu s dôrazom na požadované vlastnosti rastliny

- využívanie  konvenčných šľachtiteľských metód vedúcich k rozvoju odrody Silfia zrastenolistého vyšľachtenej v EPH

- schválenie a registráciu vlastných odrôd silfia rôznych úžitkových smerov  a adaptability k regionálnym podmienkam prostredia

Fotky

Z našej práce

Prvý zber semien v roku 2008
Veľkoplošná výsadba priesad v roku 2012
Sejba v roku 2013
Podsev do kukurice v roku 2014
Kukurica sa pozberá, silfium zostáva