Aktuálna stránka:  Osevná technika

Osevná technika a ošetrenie osiva Silfia zrastenoslitého

Doteraz používaný spôsob pestovania z predpestovaných sadeníc bol príliš finančne náročný a nedokázal sa v praxi presadiť. Preto sme hľadali nízkonákladovú a istejšiu kultivačnú metódu a dokázali sme nájsť riešenia najdôležitejších problémov pri pestovaní silfia.

Zvýšenie klíčivosti semien

Pretože má silfium od prírody relatívne zlú klíčivosť, hľadali sme možnosti ako ju zvýšiť. Nami vyvinutou metódou ošetrovania osiva sme dokázali zvýšiť klíčivosť na 90 percent.

Technológia pestovania – podsev do energetickej kukurice

Dôležitým faktorom na etablovanie sa kultúry silfia je optimálna mechanická alebo chemická úprava pozemku pre minimalizovnie výskytu konkurenčnej buriny. Na výsev používame pneumatickú sejačku.

Pretože silfium v  prvom roku vegetácie najprv vytvorí len prízemnú listovú ružicu, ktorá je nevhodná na zber kvôli jej nedostatočnému výnosu biomasy, začali sme etablovať kultúru silfia ako podsev do kukurice. Pri tejto metóde je hustota výsevu kukurice nižšia, 45.000 namiesto 90.000 zŕn na hektár, čím sa zabezpečí dostatočný prísun svetla pre porast silfia. Po zbere kukurice zostáva porast silfia, ktorý sa môže zberať od druhého roku vegetácie.