Aktuálna stránka:  Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame len s Vašim súhlasom a len tie, ktoré nám sami poskytnete napr. pri registrácii Newsletters. Vaše osobné údaje nepostupujeme tretím stranám.  Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť vyhlásenie o ochrane údajov

Protokolové údaje

Tento portál využíva Google Analytics, analytický software na účely webovej analýzy spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google). Google Analytics používa cookies, t.j. dátové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači, aby sa pomocou nich mohlo analyzovať používanie tohto portálu.
Informácie o vašom používaní tohto portálu získané cez cookie sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Nakoľko sme aktivovali anonymizáciu IP-adries, Google vašu IP-adresu v rámci štátov Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o založení Európskeho hospodárskeho priestoru najskôr skráti.
Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenáša plná IP-adresa a až tam sa skracuje. Na našu požiadavku Google tieto informácie použije na vyhodnotenie vášho používania portálu a na zostavenie správ pre nás o aktivitách na portáli, ako aj na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním portálu jeho prevádzkovateľovi. Vašu IP-adresu, ktorú internetový prehliadač poskytne v rámci Google Analytics, spoločnosť Google nespája s inými údajmi.
Ukladanie cookies môžete zakázať v príslušných nastaveniach vášho internetového prehliadača; upozorňujeme však na to, že po tomto zákaze nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tohto portálu. Môžete tiež zakázať, aby spoločnosť Google získavala údaje z cookies, ktoré sa viažu na vaše používanie portálu (vrátane vašej IP-adresy), ako aj ich spracovávanie spoločnosťou Google tak, že si na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout stiahnete a nainštalujete dostupné doplnky pre váš internetový prehliadač.
Tento portál využíva Google AdSense, službu na zobrazovanie reklamných inzerátov spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Služba Google AdSense tiež používa cookies, ktoré sa ukladajú na vašom počítači, aby sa pomocou nich mohlo analyzovať používanie portálu používateľmi. Popri cookies sa v službe Google AdSense používajú aj malé neviditeľné grafické prvky, pomocou ktorých sa zaznamenávajú ďalšie informácie o komunikácii používateľov so serverom. Informácie zozbierané z cookies, ako aj z grafických prvkov sa ukladajú na serveri spoločnosti Google v USA a používajú sa na ďalšie vyhodnocovanie vášho používania portálu. Popri tom môžu vyhodnocovanie vykonávať a tým aj prevziať vaše údaje zmluvní partneri spoločnosti Google. Spoločnosť Google však nespája vašu IP-adresu s inými uloženými údajmi o vás.
Ukladanie cookies môžete zakázať v nastaveniach vášho internetového prehliadača Po tomto zákaze však nebude možné plne využívať niektoré funkcie portálu. Používaním tohto portálu súhlasíte so spracovaním údajov získaných o vás spoločnosťou Google vyššie popísaným spôsobom a na vyššie uvedené účely.
 

V prípade otázok alebo podnetov ohľadom našich zásad na ochranu súkromia alebo spracovania osobných údajov sa môžete obrátiť na nás. Rovnako nám môžete kedykoľvek zaslať v písomnej forme otázky, ktoré z Vašich osobných údajov má spoločnosť Metzler & Brodmann KG uložené, odkiaľ tieto údaje pochádzajú, na aký účel boli použité, komu sú sprístupnené a môžete požiadať o ich opravu alebo vymazanie.