Aktuálna stránka:  Ekológia a ekonómia

Silfium zrastenolisté

Výhody oproti konvenčným kultúrnym rastlinám

Trvalá plodina

- trvalá kultúra s dobou využiteľnosti okolo 30 rokov
- dlhodobý rastlinný pokryv umožňuje zlepšenie stavu pôdy vo viacerých smeroch:  pozitívne vplýva na pôdne organizmy, tvorbu humusu, vododržnosť pôdy a chráni pred pôdnou eróziou
- od druhého roka vegetácie nie je potrebné intenzívne obhospodarovanie pôdy  a ani nasadenie ochranných prostriedkov (herbicídov)

Biotop pre mnohé druhy hmyzu a iné živočíchy

- dlhý čas kvitnutia (od konca júna do konca septembra) v období, kedy je nižší výskyt iných kvitnúcich znáškových rastlín
- dobrá mednatosť a peľodajnosť (bez obsahu fungicídov)
- Wasserversorgung für Insekten und Vögel durch die Becherform der Blätter
- lievikovitá forma listov umožňuje vytvárať zásobárne vody pre hmyz a vtáctvo
- na jar, jeseň a v zime slúžia porasty silfia ako útočiská pre srnčiu a drobnú zver

Ochrana podzemných vôd a úspora spotreby živín

- zvýšená tolerancia sucha vďaka rozsiahlemu koreňovému systému (do hĺbky viac ako 2 metre)
- lepšia schopnosť pôdy prijať a zadržiavať vodu
- v porovnaní s energetickou kukuricou o 30% nižšia spotreba dusíka
- vysoká schopnosť viazať dusík znižuje jeho obsah v pôde
- kultúra je veľmi vhodná pre oblasti v ochranných pásmach vodných zdrojov

Prínos ku krajinotvorbe

- kultúra silfia je veľmi vhodná na menšie plochy, okraje lesov, lokality v ochranných pásmach vodných zdrojov, pozdĺž vodných tokov, na pozemky so svahovitým terénom či nepravideľným tvarom
- kvitnúce polia sifia zvyšujú farebnú pestrosť poľnohospodársky využívaných oblastí, prispievajú k rozmanitosti krajiny a sú i turistickou atrakciou

Hospodárnosť v porovnaní s energetickou kukuricou 

Výnos sušiny

Dosiahnuté výsledky z desaťročného obdobia pokusov v turínskom Dornburgu, oblasti s typickým poľnohospodárstvom, potvrdili vyššie výnosy suchej hmoty pri pestovanií silfia ako pri kukurici.

Výnos sušiny (v decitonách)

zdroj: Biertümpfel, Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft

Výťažnosť bioplynu a metánu

Silfium zrastenolisté má pri čiastočne vyšších výnosoch výrazne vyššiu výťažnosť bioplynu a metánu ako kukurica.

Výnos v litroch na kilogram sušiny
silfium kururica
výťažnosť bioplynu 538 523
výťažnosť metánu 284 269

zdroj: Metzler & Brodmann KG

Výsledok hospodárenia

Počet bioplynových staníc v posledných rokoch výrazne narástol, mimo iného aj rozširovaním už existujúcich staníc.  Tento dynamický nárast má za následok stúpajúci dopyt po biomase ako vstupného substrátu do bioplynových staníc.

silfium kukurica obilniny striedanie plodín
náklady (€) 732 (od prvého zberu) 910 925 920
príjmy (€) 1600 1800 1280 1453
výsledok hospodárenia (€) 868 890 355 533

zdroj: Metzler & Brodmann KG